Obsługa formalno-prawna

Nie sposób planować realizacji projektu sieci RRL, bez brania pod uwagę aktualnych przepisów, które tymi zagadnieniami rządzą. Przepisy stanowią, kto ma prawo ubiegać się o przydział częstotliwości, jakie warunki musi spełnić i jakie dokumenty musi przedłożyć. Instytucją reprezentującą ustawodawcę, wobec której występuje podmiot wnioskujący o przydział częstotliwości, jest UKE (Urząd Komunikacji Elektronicznej - dawniej PAR, URTiP). Wnioski, o których mowa składa się w okręgowych delegaturach UKE, właściwych dla miejsca zarejestrowania prowadzonej działalności.


Strona tytułowa wniosku do UKEWnioskodawca, prócz spełnienia warunków określonych ustawowo, ma obowiązek złożenia odpowiedniej dokumentacji techniczno-projektowej, zgodnej z wymogami Urzędu. W tej dokumentacji wnioskujący musi szczegółowo uzasadnić konieczność wykorzystania łączności radiowej w swoim przedsiębiorstwie, opisać, jaki jest charakter prowadzonej przez niego działalności, opisać zamierzenia rozwojowe sieci, określić ilość i typ urządzeń które zamierza eksploatować. Ryc. Strona tytułowa wniosku do UKE.Mapa rozkładu natężenia polaDo obowiązków wnioskującego należy również wykonanie obliczeń propagacyjnych, podanie lokalizacji stacji bazowych i map rozkładu pola elektrycznego. Wszystkie założenia przyjęte podczas obliczeń muszą być zgodne z wytycznymi UKE. Po złożeniu wszystkich wymaganych dokumentów, wydaniu przez UKE decyzji zezwalającej na uruchomienie sieci na warunkach określonych w zezwoleniu i opłaceniu stosownych opłat, wnioskodawca przystępuje do realizacji części technicznej zagadnienia. W tym celu dokonuje zakupu sprzętu, który musi odpowiadać warunkom określonym w otrzymanym zezwoleniu telekomunikacyjnym, następnie, również w zgodzie z zezwoleniem instaluje go, uruchamia i przekazuje do eksploatacji, informując o tym UKE odpowiednim protokołem. Ryc. Mapa rozkładu natężenia pola.Możecie Państwo zlecić nam przeprowadzenie całej formalnej procedury.

Deklaracja zgodności sprzętu z dyrektywą 1999/5/ECOszczędzi to Państwa czas, jak również wydatnie skróci okres oczekiwania na wydanie decyzji przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Skompletujemy wszystkie wymagane przez UKE dokumenty, które dotyczą zarówno technicznych aspektów zagadnienia: deklaracje zgodności urządzeń, instrukcje techniczne, protokoły itp. jak również spraw formalnych związanych z firmą składającą wniosek. Wszystkie składane zaświadczenia są kserokopiami poświadczonymi za zgodność z oryginałem. Gotowa dokumentacja to całkiem pokaźny stosik druków i zaświadczeń. Ryc. Deklaracja zgodności sprzętu z
dyrektywą 1999/5/EC

Zamówienia i kontakt

biuro@radiotelefony.pl
tel. 22 629 74 19
tel./fax 22 622 90 45

Perfect sp. j. Biuro Handlowe
al. 3-go Maja 5a lok. 41
00-401 Warszawa
pon-pt od 09.00 do 17.00
N52° 13' 59,95'' E21° 01' 59,98''

Promocje


Radiotelefon przewoźny DM1400 AD Radiotelefon przewoźny DM1400 AD 1 655,00 zł 1 755,00 zł

Radiotelefon przewoźny DM1600 AD Radiotelefon przewoźny DM1600 AD 1 895,00 zł 2 160,00 zł

Radiotelefon przewoźny DM2600 Radiotelefon przewoźny DM2600 1 950,00 zł 2 380,00 zł

Radiotelefon przewoźny DM1400 Radiotelefon przewoźny DM1400 1 360,00 zł 1 550,00 zł

Radiotelefon przewoźny DM1600 Radiotelefon przewoźny DM1600 1 560,00 zł 1 835,00 zł

Radiotelefon ręczny DP1400 AD Radiotelefon ręczny DP1400 AD 1 400,00 zł 1 450,00 zł

Radiotelefon ręczny TC620 Radiotelefon ręczny TC620 627,00 zł 714,00 zł


Przemiennik Motorola SLR 5500 Przemiennik Motorola SLR 5500 13 800,00 zł 15 700,00 zł

Radiotelefon ręczny POWER446 Radiotelefon ręczny POWER446 620,00 zł 724,50 zł

Radiotelefon ręczny DP1400 Radiotelefon ręczny DP1400 818,00 zł 1 350,00 zł
Sklep jest w trybie podglądu

© 2017 - Perfect sp. j.

{nocache:b223906b12df4330193fce8e37b52f2d#0}
Click Shop | Hosting home.pl